Din IT guide online

På denna sida så kan du hitta allt som har med data och IT att göra men du kan också hitta intressant information om bland annat programmering och interaktiva medier. I texten nedan så kan du läsa om att börja programmera samt några bra tips på vilka programmeringsspråk som du kan börja med.

programmering_395220502

Att kunna programmera är en väldigt bra erfarenhet att inneha då det är något som är eftertraktat på arbetsmarknaden. Datorer och teknologi sprider sig mer och mer och till och med det simplaste företaget använder sig av något slags digitalt system för att till exempel sköta transaktioner eller organisera produkter. Vilket betyder att oberoende vilket sorts jobb du söker så hjälper det att kunna programmera i något av de många olika programmeringsspråken.

Om du väl har bestämt dig för att börja programmera så har du kommit till ditt första val, nämligen vilket programmeringsspråk du ska lära dig. Det finns väldigt många olika programmeringsspråk att välja mellan och alla är bra på olika sätt och används till olika saker. Nedan kan du läsa en kort sammanfattning om de vanligaste och mest populäraste programmeringsspråken.

Java

Java är ett av de mest poulära programmeringsspråken som är skapat för att fungera på så många plattformar som möjligt utan att behöva ändra något i koden. Man kan både hitta program som är programmerade i Java på nätet, olika sorters enheter och i operativ system. Java är utan tvekan ett väldigt flexibelt programmeringsspråk som har ett väldigt brett användningsområde.

Python

Python är ett bra programmeringsspråk för nybörjare då koden är väldigt lättläst och koncis. Man markerar vars kodblock börjar med indragningar vilket gör koden lätt att läsa. Python stöder både objektorienterad och funktionell programmering men är inte lika grundläggande som till exempel C++. Men Python har ändå ett stort bibliotek och det finns många erfarna programmerare som väljer att använda Python över andra språk.

C/C++

C/C++ är några av de äldsta och mest fundamentala programmeringsspråken som har funnits ända från 70- och 80-talet. C är ett väldigt grundläggande språk som många av dagens programmeringsspråk härstammar från medans C++ är mer likt en uppföljare till C då de använder samma syntax. En av de största skillnaderna mellan C och C++ är att C++ stöder objektorienterad programmering.